Iron Man | Tony Stark (The Mechanic) - Hot Toys [Novidades]

Iron Man 3 | Mark XLII - Hot Toys [Novidades]

Iron Man | Mark XLII Bust - Hot Toys [Novidades]

Iron Man | Mark VII Bust - Hot Toys [Novidades]

Iron Man 3 | Tony Stark - Hot Toys [Novidades]