Iron Man | Silver Centurion (Mark 33) - Hot Toys [Novidades]

Iron Man | Tony Stark (The Mechanic) - Hot Toys [Novidades]

Iron Man | The Mandarin - Hot Toys [Novidades]

Iron Man 3 | War Machine Mark II - Hot Toys [Novidades]

Iron Man 3 | Mark XLII - Hot Toys [Novidades]