Jubileu | Bishoujo - Kotobukiya [Novidades]

Jaina Solo Bishoujo Statue - Kotobukiya [Novidades]

Storm Bishoujo Statue - Kotobukiya [Novidades]

Estátua Bishoujo Mass Effect Liara T'soni - Kotobukiya [Novidades]