DC Robin - Damian Wayne | ARTFX+ Kotobukiya [Novidades]

Green Lantern - Kotobukiya [Novidades]

Star Wars: Royal Guard - Kotobukiya [Novidades]

Darth Vader - Kotobukiya [Novidades]